Sunday, October 08, 2006

Wahai Tuhan yang menancapkan untukku tanaman dzikir,
mengalirkan sungai-sungai munajat, dan
membuatkan untukku hari-hari raya dalam pertemuan manusia,
serta mendirikan untukku di kalangan mereka pasar ketaqwaan !

Aku datang dengan sengaja kepada-Mu dengan hati
yang penuh dengan harapan kepada-Mu dan
dengan lisan yang basah karena berdo'a kepada-Mu.

Hatiku telah penuh dengan dosa-dosa yang sangat kusesali.
Jika Engkau memberiku, aku terima.
Jika Engkau tidak memberiku, aku rela.
Jika Engkau tinggalkan aku, aku berdo'a;
dan jika Engkau menyeruku, aku sambut seruan-Mu.

Oleh karena itu, wahai Tuhanku,
berikanlah kepadaku apa yang aku inginkan.
Akan tetapi, jika Engkau tidak memberiku apa yang aku inginkan, sabarkanlah diriku terhadap apa yang Engkau kehendaki.

Ya, Allah, janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang yang berdo'a kepada-Mu secara fisik, sedang hatinya lari dari-Mu. Wahai Pelimpah segala sesuatu kepada kami, janganlah Engkau jadikan kamu sesuatu yang paling rendah menurut-Mu.

No comments: